به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،پروژه ایستگاه پمپاژ چمران و خط انتقال آن تا تصفیه خانه شماره دو یکی از پروژه های سه گانه طرح میان مدت طرح آبرسانی غدیر می باشد. در فاز اول این پروژه که در حال حاضر قریب به ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد ایستگاه پمپاژ چمران به ظرفیت دو نیم متر مکعب در ثانیه آب را  در محل کانال چمران ( منابع آب کرخه) از طریق یک خط ۲۰۰۰ میلی متری فلزی به طول ۱۰ کیلومتر به تصفیه خانه شماره ۲ منتقل می نماید. در فاز دوم این پروژه ظرفیت انتقال به ۵ متر مکعب در ثانیه امکان افزایش خواهد داشت.

گفتنی است در سفر اخیر وزیر نیرو به خوزستان،تسریع در اجرایی شدن این پروژه مورد تاکید قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان