به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ علی غلامعلی نژاد گفت: با اهتمام و اقدامات قاطعانه امور آب منطقه شمال و اداره حریم بانی سازمان، ۱۲ هکتار از اراضی بستر رودخانه کارون واقع در شهرستان گتوند آزادسازی شد، و تعداد زیادی از باغ ویلا‌ها و سازهای احداثی وابسته به دستگاه های دولتی و اشخاص حقیقی مورد تخریب و قلع و قمع قرار گرفت.

وی افزود: تعداد زیادی از متصرفین که در زمین های بستر رودخانه اقدام به ساخت و ساز باغ ویلا نموده بودند، علی رغم اخطاریه های مکرر و عدم توجه بر تخلفات انجام گرفته تخریب شدند و از تصرفات در بستر رودخانه جلوگیری بعمل آمد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان