به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرکل دفتر هماهنگی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در بازدید از رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان، ضمن برشمردن جایگاه مهم استان خوزستان بویژه در بخش آب کشور اظهار کرد:احداث تاسیسات مهم آبی،وجود بزرگترین سدهای کشور و اجرای طرح های بزرگ آبرسانی مانند طرح غدیر،خوزستان را به یکی از مهم ترین استان های کشور بدل کرده است.

آقابیگی به سرمایه گذاری های صورت گرفته شده در حوزه آب خوزستان نیز اشاره کرد و افزود:در حوزه آبی سرمایه گذاری بسیار خوبی در خوزستان صورت گرفته شده است که می تواند برای سایر مناطق کشور الگو باشد.

وی در ادامه به عدم توجه کافی به موضوع آب در سالیان گذشته نیز اشاره کرد و گفت:ما باید بپذیریم در طی چند دهه اخیر به موضوع آب به مانند گاز یا نفت توجه نکردیم و برنامه ریزی ها و زیرساخت های لازم انجام نشده است که خوشبختانه در دولت سیزدهم این موضوع مورد توجه ویژه قرار گرفته است و امیدواریم که اتفاقات مثبت را در این زمینه شاهد باشیم.

مدیرکل دفتر هماهنگی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، توجه به مسائل امنیتی تاسیسات آبی را نیز ضروری دانست و افزود: ما باید به موازات ایجاد تاسیسات آبی به نیازمندی های امنیتی آنها نیز توجه کنیم تا با مشکل روبرو نشویم.

مصطفی معصومی مدیر رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان نیز در این جلسه به تشریح آخرین وضعیت منابع آبی استان خوزستان پرداخت.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان