به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، عباس صدریان فر روز سه شنبه 25 مهر 1402 به همراه علی اکبر حسینی محراب از تاسیسات و کانال انتقال آب سلمان اهواز بازدید کرد.

کانال سلمان یک کانال خاکی به عرض ۷۰ تا ۱۱۰ متر و طول بیش از ۱۰۰ کیلومتر، در پنج کیلومتری شمال شهر اهواز است که در امتداد کانال چمران قرار دارد و آب کرخه را برای مصرف شرب به اهواز منتقل می‌ کند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان