به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،طرح مدرسه پائیزی با رویکرد آگاهی بخشی به منظور حفظ منابع آبی ویژه دانش آموزان اهوازی در سازمان آب و برق خوزستان اجرا شد.

در این طرح دانش آموزان ضمن آشنایی با منابع آبی استان خوزستان، با مباحثی همچون انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر،وضعیت آب شیرین در کره زمین،چرخه آب در طبیعت،آب های سطحی و آب های زیرزمینی و وظایف سدها آشنا شدند.

طرح مدرسه پائیزه ویژه دانش آموزان متوسطه اول و دوم می باشد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان