به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، ظهر روز پنج شنبه ۷ دی ۱۴۰۲،۰ جلسه سازگاری با کم آبی استان خوزستان با موضوع تامین آب کشت زمستانه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان، روسای حوضه های آبریز کارون بزرگ و کرخه و مرزی غرب، مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، مدیران کل آب و فاضلاب استان، حفاظت محیط زیست استان، مدیریت بحران استان، هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی در هتل بوستان سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

عباس صدریان فر در این جلسه اظهار کرد: در ابتدای سال آبی جاری، مطابق روال همه ساله، برنامه منابع و مصارف آبی در قالب شورای سازگاری با کم آبی و شورای کشاورزی استان با در نظر گرفتن اطلاعات پایه شامل پیش بینی های هواشناسی، وضعیت ذخایر سدها و وضعیت آبدهی حوضه های آبریز و ... تنظیم و تصویب شد.

وی افزود: یکی از ویژگی های مهم برنامه ریزی مخازن سدها در سال جاری لحاظ کردن عدم قطعیت پیش بینی های هواشناسی در مدیریت مخازن و حفظ ذخایر سدها بود که سبب شد با وجود عدم تحقق پیش بینی ها، تامین نیازهای آبی به شکل مطلوب در سطح استان صورت گیرد.

صدریان‌فر تصریح کرد: نظر به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم شرایط کم بارشی در ادامه سال آبی جاری، ضرورت دارد منابع آب باقیمانده با حساسیت و دقت نظر بسیار بالا مورد استفاده گرفته و برنامه ریزی با جزئیات، نه تنها برای فصل جاری بلکه برای تامین آب پایدار در تابستان سال بعد صورت گیرد.

وی ادامه داد: هدف اصلی این برنامه ریزی ها تامین آب پایدار در بخشهای مختلف و توزیع عادلانه آب است.

مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان خاطر نشان کرد: بر این اساس و با توجه به حساسیت موضوع مسئولین استانی و ملی در جلسه شورای سازگاری با کم آبی به ریاست معاون عمرانی استانداری خوزستان، برنامه ریزی اولیه مدیریت شرایط پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه توزیع دقیق مسئولیت ها میان دستگاه های اجرایی و سازوکارهای عملیاتی در زمینه مدیریت بهینه تامین و توزیع آب میان ذینفعان مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد جلسات در قالبت کارگروه های فنی و مدیریتی به صورت مستمر برگزار شود.

صدریان فر بیان‌کرو؛ عبور از شرایط کم بارشی احتمالی پیش رو جز با همکاری همه دست اندرکاران و ذینفعان میسر نمی شود به همین دلیل و در شرایط موجود از تمامی کشاورزان و مصرف کنندگان انتظار می رود از طریق اجرای برنامه های مصوب استان و دستورالعملهای صادره از سوی این سازمان و سازمان جهاد کشاورزی با ما همراهی کنند تا از این شرایط سخت عبور کنیم.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان