به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، علی اکبر محرابیان صبح روز جمعه 22 دی پس از بازدید از سد و نیروگاه کارون۳ با حضور در محل پروژه مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی آب شرب شهرستان ایذه از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این طرح قرار گرفت و موانع ادامه طرح را بررسی کرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان