به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، روز شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲، دومین نشست توجیهی دستورالعمل شیوه نامه مدیریت توامان آب و برق در اهواز به ریاست نورالدین بازگیر، معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان و با حضور شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای آب منطقه ای حوضه آبریز کارون شامل آب منطقه ای چهارمحال بختیاری، اصفهان و لرستان و شرکتهای توزیع نیروی برق خوزستان و اهواز و به میزبانی سازمان آب و برق خوزستان و معاونت حفاظت و بهره برداری برگزار شد.

در این جلسه عملکرد این شرکتها در مدیریت مصرف آب و انرژی چاه‌های برقی بر اساس شیوه نامه مدیریت توامان آب و برق مورد ارزیابی قرار گرفت. این جلسه با اهدافی از جمله تکمیل بانک اطلاعاتی ساماب، بررسی میزان تطبیق چاه‌های برقی در سامانه استعلام دوسویه، عملکرد شرکتهای آب منطقه ای در خصوص پیاده سازی دستور العمل مدیریت توامان آب و برق، عملکرد شرکتهای آب منطقه‌ای درخصوص اعمال محدودیت مصرف برق چاه های پر مصرف و بد مصرف برگزار شد.

گفتنی است؛ سامانه استعلام دوسویه سامانه ای است که در آن ارتباط بین سامانه ساماب و سامانه های صدور صورتحساب برق شرکت‌های توزیع نیروی برق به منظور نظارت بر میزان آب و برق مصرفی مشترکینی که منصوبات برقی دارند تهیه شده است.

اولین نشست توجیهی مدیریت توامان آب و برق در خرداد سال جاری در تهران برگزار شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان