به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، محمود نوری موسی با اعلام این خبر اظهار کرد: این بازدید به منظور بهینه کاوی بهره وری و الگوبرداری از پروژه های برتر صنعت آب کشور در زمینه بهره وری انجام شد.

وی افزود: در این بازدید، فلسفه وجودی رصدخانه، چشم انداز رصدخانه ملی آب ایران، سامانه ها، پیشخوان ها، فرایند گردش داده و پروتکل های تبادل و انتشار داده و اطلاعات رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان جهت مدیران شرکت آب منطقه ای همدان تشریح شد.

نوری موسی تصریح کرد: شرکت های آب منطقه ای تهران و خراسان رضوی از دیگر شرکت های صنعت آب کشور هستند که برای بهینه کاوی از رصدخانه آب و انرژی بازدید کرده اند.

گفتنی است؛ رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان از طرف شرکت مدیریت منابع آب ایران به عنوان پروژه برتر صنعت آب کشور برای بهینه کاوی بهره وری سایر شرکت های صنعت آب کشور، معرفی شده است.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان