به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، عباس صدریان فر در دیدار با حسن نادی مهر بر پیگیری مشکلات و مسائل بازنشستگان و سهامداران تعاونی کار آفرینان نسیم در نخستین جلسه هیئت مدیره سازمان که با حضور معاونین تشکیل می شود، تاکید کرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان