رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان اقدامات اداره حریم بانی سد و نیروگاه کارون3 را تشریح کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی غلامعلی نژاد" با بیان این که در مدت فوق 10 تابلوی هشدار دهنده در مناطق حساس سد و نیروگاه کارون3 نصب شد از 6 مورد پیشگیری از غرق شدگی و 55 مورد پیشگیری از شنا و صید غیرمجاز ماهی خبر داد.

وی افزود: با انجام 20 مورد گشت آبی و 45 موردگشت زمینی، 10 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر، 9 مورد برداشت غیرمجاز از منابع آب، 15  مورد برداشت غیرمجاز مصالح رودخانه ای، 15 مورد مسدود کردن راه های انحرافی و 13 مورد کشت در اراضی سازمان شناسایی و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان