مدیر عامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا از شکسته شدن، ترمیم و انسداد دومین مورد شکستگی در سیل بند رفیع، واقع در رودخانه نیسان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رحمان خندانی" گفت: پس از بسته شدن اولین شکستگی، این سیل بند در تقاطع زهکشWMD مجددا دچار شکستگی شد که با سرعت، عملیات انسداد و ترمیم آن در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد:  ترمیم دومین شکستگی سیل بند رفیع پس از ۴۸ ساعت، با موفقیت به پایان رسید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور