به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ امیر محمدزاده با اشاره به اینکه هدف از این تعمیرات افزایش توان عملیاتی شرکت عمران نیرو خوزستان صبا بعنوان یگان ویژه عملیاتی سازمان آب و برق خوزستان است، اظهار داشت: دستگاه‌های مورد تعمیر قرار گرفته شامل دو دستگاه بیل زنجیری، سه دستگاه لودر، یک دستگاه تانکر سوخت، یک دستگاه کشندهFH و یک دستگاه بکهولودر می باشد.

وی با اشاره به اینکه این تعمیرات و خدمات انجام گرفته در قسمتهای موتوری، هیدرولیک، سیستم برق و مکاترونیک و سیستم شاسی و زیر بندی و همچنین سیستم حرکت، چرخ های و سوئینگ بوده است، افزود: کلیه‌ی دستگاه‌های فوق پس از اتمام مراحل تعمیرات در پروژه های شرکت عمران نیرو خوزستان صبا، شرکت های تابعه و شرکت آبفا آغاجاری در حال بهره برداری هستند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان