سرپرست معاونت فنی و مهندسی شرکت آب جنوب شرق از تعمیر و آماده سازی دو دستگاه ترانسفورماتور 2500 و 8000 کیلو ولت آمپر مربوط به ایستگاه های پمپاژ مرغزار و شهید بهنام محمدی (گدار)خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد احمدیان"، گفت: بر اساس تست های الکتریکی نظیر تست آنالیز روغن وعیوب مشاهده شده تعمیر اساسی این دو ترانسفورماتور در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان این که در این پروژه تعمیراتی علاوه بر تعویض رله حفاظتی بوخهلتس و ترمومتر، نسبت به  طراحی و نصب شیرتخلیه اقدام شد تصریح کرد: در حال حاضر 32 دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت 450 تا 8000 کیلوولت آمپر در ایستگاه های پمپاژ آبرسانی مرتبط با شرکت آب جنوب شرق فعال می باشند ، که در راستای تعمیرات پیشگیرانه و بالا بردن ضریب پایداری تولید با هماهنگی معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان برنامه ریزی لازم جهت تست های اولیه و تعمیرات اساسی ترانسفورماتورها انجام شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق
خبرنگار: حمیدرضا علی پور