شهاب یگانه در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان گفت: دلیل این اقدام آب بند نبودن  شیر یک طرفه ی پمپ شماره 5 و بروز مشکلات ناشی از آن در حفظ و نگهداری پمپ در زمان تعمیرات بود.

وی افزود: با توجه به هماهنگی انجام شده با معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان و همزمان با خاموشی اعلام شده از طرف برق منطقه ای عملیات تعویض این شیر یکطرفه 1000mm  توسط پرسنل بهره برداری و تعمیرات آب غدیر انجام شد.

گفتنی است عملکرد صحیح و سالم بودن شیرهای یک طرفه موجب جلوگیری از بروز آسیب به پمپ و موجب سهولت در سرویس و نگهداری و تعمیرات آنها می شود.

منبع: روابط عمومی شرکت آب غدیر خوزستان