به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ در این مراسم که با حضور جمعی  از معاونین و مدیران سازمان آب و برق خوزستان و مدیران ساب در تاریخ ۲۵ اسفندماه برگزار شد ، از زحمات داود حری در دوره تصدی مدیرعاملی ایشان ؛تقدیر بعمل آمد و شهاب یگانه به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.