به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی" با اشاره به اهمیت فوق العاده تجهیزات پستهای بلافصل نیروگاهی پایداری شبکه و همچنین انتقال مطمئن انرژی تولید شده در نیروگاه ها خصوصا در زمان پیک مصرف انرژی کشور، از دستور کار قرار گرفتن بازرسی، پایش و رصد دقیق کلیه این تجهیزات خبر داد و گفت: عملیات رفع نقص بصورت شبانه روزی توسط بهره برداران آغاز شد.

"آرمان جعفری"، معاون بهره برداری نیروگاه کارون3 اظهار کرد: در بازرسی های بعمل آمده مشاهده شد که محل اتصال هادی خط به CVT  فاز B لاین چهارِ نیروگاه در محل پست، در حال جرقه زدن می باشد که بلافاصله و پس از هماهنگی با مسئولان ذیربط، تجهیز مورد نظر به صورت اضطراری از مدار خارج و با حضور گروه اعزامی از شرکت تعمیرات آب و برق خوزستان مشکل بررسی و با تعویض قطعه آسیب دیده رفع نقص بعمل آمد تا از آسیب به تجهیز، کاهش پایداری شبکه و ایجاد محدودیت در انتقال توان تولید شده در نیروگاه جلوگیری شود. 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3