داود حری در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، فرسودگی و از مدار خارج شدن یک پمپ فرسوده شافت غلافی تاسیسات آبرسانی دارخوین را علت این اقدام بیان کرد و گفت : با توجه به اهمیت تاسیسات دارخوین در تامین آب شرب شهرهای دارخوین، شادگان و روستاهای اطراف، اجرای پروژه تعمیرات اساسی الکتروپمپ لولیفت شماره 2 اسکله آبگیر تاسیسات دارخوین در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت : با توجه به تحریمها و عدم وجود اطلاعات فنی و قطعات این نوع پمپ ، کلیه قطعات معیوب مورد نیاز با دانش و تخصص نیروهای این شرکت ، از جمله پروانه، بلموس، غلاف ها، بوش ها و ... با استفاده از روش مهندسی معکوس، ریخته گیری، تراشکاری ساخته شد.

حری با بیان اینکه در مدت اجرای این عملیات، کلیه تجهیزات الکتریکال اورهال اساسی شد افزود: بهبود وضعیت تامین آب، پایداری انتقال و قابلیت اطمینان ایستگاه از مهمترین اهداف اجرایی این پروژه بوده و هزینه اجرای این در مدت 5 ماه بالغ بر 7 میلیارد ریال برآورد شده است.