به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سیدحمید صالحی" با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل سازنده، طول عمر باتری های سیستم DC  نیروگاه 15 سال می باشد تشریح کرد: با انجام تست های مربوطه و پایش وضعیت این باتری ها مشخص گردید که با گذشت 18 سال کارکرد، باتری های فوق کارایی لازم را نداشته و می بایست تعویض شوند.

وی یاد آور شد: باتوجه به بررسی و محاسبات فنی، بارهای مصرفی نیروگاه در بدترین شرایط و به منظور صرفه جویی اقتصادی، تغییر ظرفیت بانک باتری از 2000 آمپر ساعت به 1000 آمپر ساعت امکان پذیر بود که بر همین اساس شرکت مدیریت تولید کارون 3 با هماهنگی و تایید سازمان، اقدام به خرید 110عدد باتری 1000 آمپر ساعت از نوع کاملا بسته سرب اسید ساخت شرکت پلاتین نمود و پس از انجام تست های کارخانه ای، این باتری ها در بانک باتری جنوبی نیروگاه نصب، تست و راه اندازی شدند تا در زمان های اضطراری قابلیت اطمینان سیستم افزایش یابد.

گفتنی است بر اساس محاسبات فنی بارهای مصرفی انجام شده توسط دفتر نظارت، مطالعات و برنامه ریزی  فنی نیروگاه کارون 3 ظرفیت باتری ها از 2000 آمپر ساعت به 1000 آمپر ساعت کاهش داده شد. همچنین باتری های اولیه ساخت شرکت گستون چین بوده که با توجه به قابلیت تولید این نوع باتری در داخل کشور و به منظور حمایت از تولید داخلی باتری های جایگزین از شرکت داخلی خریداری گردید که ضمن جلوگیری از خروج ارز، بیش از پنجاه میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی را به همراه داشته است.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3