به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بهرام جعفری" با بیان این که عملیات تعمیر، اورهال و سرویس سالیانه دریچه های سرریز سد تنظیمی - انحرافی گتوند به دلیل ارتفاع زیاد و پرخطر بودن محدوده کاری از دشواری خاصی برخوردارند تصریح کرد عملیات فوق به منظور نگهداری و اطمینان از عملکرد تجهیزات و بهبود مانور به هنگام دریچه های سد تنظیمی گتوند در جهت کنترل و تنظیم آب پایین دست در مواقع بحران و سیلاب، با نظارت و رعایت کلیه موارد ایمنی ظرف مدت سه ماه به نحو مطلوبی انجام شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری  و زهکشی کارون بزرگ خاطرنشان کرد: این عملیات که با هماهنگی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان انجام شد، شامل تعویض بوش های برنزی قرقره ها، سیم بکسل، روغن و کاسه نمد گیر بکس ها، سرویس یاتاقان های محور اصلی دریچه ها، شستشو و تمیزکاری 14 دریچه سرریز و همچنین تعویض روغن و کاسه نمدهای معیوب گیربکس ها، روانکاری شافت اصلی، شستشو و تمیزکاری 5 دریچه رسوب گیر ( لجن کش )  سد تنظیمی - انحرافی گتوند بوده است.

 سد تنظیمی انحرافی گتوند، دارای ۱۴ دریچه سرریز و 5 دریچه رسوب گیر بوده که ظرفیت تخلیه هر کدام از دریچه های سرریز ۵۰۰ مترمکعب در ثانیه می باشد و حداکثر ظرفیت آبگذری سد ( از محل سر ریزها و لجن کش ها ) برابر هشت هزار متر مکعب در ثانیه است.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ