به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حسین فرهنگ" هدف از انجام این عملیات را کنترل و پایش مستمر دریچه آبیاری اینتک کانال اصلی عقیلی، تأمین آب مطمئن و پایدار اراضی، استفاده بهینه از منابع آب و پیشگیری از اتلاف آن عنوان نمود و گفت: این عملیات که با هماهنگی معاونت شبکه­ های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان صورت پذیرفت شامل؛ نوسازی و تعویض شافت جک هیدرولیک دریچه قطاعی ورودی کانال و همچنین سرویس و رفع عیب پاوریونیت هیدرولیک بوده که توسط کارکنان واحد نگهداری و تعمیرات این شرکت ظرف مدت 2 هفته به نحو مطلوبی انجام  شد.

 کانال آبیاری عقیلی با دبی 12 مترمکعب بر ثانیه ، آب مورد نیاز 4 هزار و 500 هکتار اراضی کشاورزی منطقه عقیلی را تأمین می­نماید.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ