به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "امید بختیاری" با بیان این که، با انفجار و آتش سوزی در پست برق تاسیسات مرغزار، ثانویه ترانسفورماتور خط یک  از مدار خارج و کلیه ملزومات دچار حریق شد افزود: گروه عملیات تعمیرات برق پس از بررسی و تهیه ملزومات نسبت به اورهال کامل بوشینها، شمشها ،کابلشوها و کابلهای مربوطه اقدام نمودند.

بختیاری تصریح کرد: پس از تستهای الکتریکال ، کابلهای مرتبط نصب و ترانسفورماتور مذکور وارد مدار تولید شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق