به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "رضا بابادی" با اشاره به بررسی های انجام شده توسط گروه های تعمیرات آن ناحیه، علت خرابی پمپ ها را بریدگی شافت اعلام کرد و گفت: تعمیرات فوق، توسط گروه های شرکت تعمیرات ناحیه دز و با همکاری دستگاه نظارت شرکت تولید در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان این که تعمیرات فوق شامل خارج کردن پمپها از داخل سامپ و دمونتاژ، تعمیر شافت، مونتاژ و نصب مجدد پمپها بود  از تعمیر و رفع نقص آنها توسط اداره مکانیک تعمیرات جاری ناحیه دز  حبر داد و گفت: پمپهای مذکور آماده بهره برداری شده اند.

گفتنی است سیستم تخلیه نیروگاه دز شامل مجموعه سامپ های شمالی، اصلی، جنوبی و مجموعه پمپ های آنها می باشد که در این مجموعه 4 عدد پمپ درون چاهی شافت و غلافی و 2 عدد پمپ کف کش قرار دارد .

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان