به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،  "مسعود صادقی" با بیان این که  ترانسفورماتور ایستگاه آبیاری PS4 واقع در خرمشهر، تعویض، نصب و راه اندازی شد، همت و تلاش همکاران حوضه کارون جنوبی را در این امر مورد تقدیر قرار داد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور