به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی"، با اشاره به اهمیت وجود یک مبنای قابل استفاده در هر شرایطی برای تعیین تراز مخزن سد که می بایست در تمام سدها وجود داشته باشد، گفت: شاخص نصب شده قبلی پس از حدود 20 سال بهره برداری عملا کارایی خود را از دست داده بود که با توجه به ضرورت موضوع، شاخص جدید برای بهره برداری بهتر، تهیه و نصب گردید.

وی افزود: عملیات فوق برای نصب شاخصی به ارتفاع 51 متر در رویه بالا دست سد، توسط مجریان مجرب، معاونت پایداری سازه سد و نیروگاه این شرکت و همکاری دیگر واحدهای ذیربط انجام شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3