به گزارش شبکه خبری سازمان اب و برق خوزستان، "شهاب یگانه"، با بیان این که تامین بخش عمـده غذای عوامل اجـرایی انتخابات در قالب ۱۵ هزار پرس غذا توسـط این شـرکت انجام شد گفت: اجرای این پروژه با برنامه ریزی دقیق و بسیج کلیه امکانات شرکت بویژه نیروی انسانی شـاغل در تمام بخش های شرکت در کنار کارکنان مجرب بخش آشـپزخانه هتل بوسـتان انجام شد.

وی از رضـایتمندی صد درصـدی نمایندگان دسـتگاه های اجـرایی و متولیان برگزاری انتخابات خبر داد و  تصریح کرد:  این مهم تنها با لطف خـداوند متعال و حمایتهای همیشگی مجموعه معاونت مالی و پشتیبانی و حراست سازمان به سرانجام رسید .

مدیرعامل شـرکت ساب خوزستان، کلیه عوامل اجرایی خصـوصـا  مرکز پزشـکی صنعت آب و برق خوزسـتان را که در تأمین آمبولانس و کادر درمانی، در هتل بوسـتان حضور کامل و مؤثر داشتند را مورد تقدیر قرار داد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت ساب