به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، "سیدحمید صالحی" با اعلام این خبر گفت: آخرین واحد تعمیر شده واحد شماره 1 بود که تعمیرات دوره ای همه واحدهای نیروگاهی، مطابق برنامه زمانبندی شده انجام و با موفقیت به شبکه برق سراسری کشور متصل شد.

وی هدف از این تعمیرات را علاوه بر انجام بازرسی ها و برطرف کردن نواقص، اقدامات پیشگیرانه در جهت بالا بردن ضریب اطمینان تولید واحدهای نیروگاه جهت آمادگی واحدها در پیک شبکه مصرف برق در تابستان سال آینده معرفی کرد و افزود: مهمترین کارهای انجام شده در تعمیرات سالیانه این واحد در بخش های مکانیک، ابزاردقیق و الکتریک بود.

 و ی تصریح کرد: در این سه بخش کارهای مهمی از قبیل انجام کلیه بازرسی های سالیانه و تعمیرات اساسی و دقیق بر روی تجهیزات انجام شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3