به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بهرام جعفری" با بیان این که چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه، "حسین عشرتی" مدیریت  HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران  سازمان آب و برق خوزستان، بازدیدی از سطح شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت کارون بزرگ بعمل آورد، هدف از این بازدید را مشاهده اقدامات صورت گرفته و ارتقای سطح ایمنی و همچنین پیگیری مسائل و مشکلات مربوطه عنوان کرد و گفت: با توجه به مشاهدات صورت گرفته، نکات قابل توجه و راهکارهایی از سوی مدیریت  HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان آب و برق خوزستان ارائه شد.

در بازدید فوق روسای گروه HSE سازمان آب و برق خوزستان و شرکت بهره برداری کارون بزرگ حضور داشتند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ