بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "بیژن امیرجاملو" به عنوان مدیر امور آب منطقه شمال خوزستان ، منصوب شد تا تحت نظر معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب این سازمان انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور