به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،دکتر فرهاد ایزدجو در سفر یکروزه خود به شهرستان اندیکا،به دیدار خانواده شهیدان کریمپور و کریمی رفت و به تجلیل از مقام شامخ این شهیدان و خانواده های آنها پرداخت.

دکتر فرهاد ایزدجو سپس با حضور در جمع نیروهای جهادی سازمان آب و برق خوزستان که در قالب اردوی جهادی برای کمک به محرومین در شهرستان اندیکا مستقر بودند،ضمن پیگیری نحوه خدمات رسانی،از تلاش های این مجموعه ارزشی تقدیر کرد.

حضور در سد و نیروگاه شهید عباسپور و بررسی وضعیت این مجموعه آخرین برنامه مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در شهرستان اندیکا بود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان