معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از پایان عملیات جابجایی و راه اندازی ترانسفورمر قدرت و افزاینده واحد شماره 2 نیروگاه سد دز خبر داد .

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "امیر محمودی" با اشاره به ترانسفورمر قدرت واحد شماره 2 نیروگاه سد دز که در اسفند ماه سال گذشته دچار آسیب شده بود از جایگزین کردن ترانسفورمر مشابه آن خبر داد.

معاون  تعمیرات نیروگاهی گفت:  به دلیل برخورد صاعقه در شرایط نامساعد جوی در زمستان سال گذشته ترانسفورمر واحد شماره 2 از ناحیه فاز B دچار آسیب جدی شد که پس از تصمیم گیری های معاونت توسعه و بهره برداری نیروگاه در سازمان آب و برق خوزستان ، با ترانسفورمر واحد شماره 4 که در حال عملیات بهینه سازی می باشد ، جابجا گردید .

محمودی افزود: جابجایی این ترانسفورمر قدرت و افزاینده به دلیل پیچیدگی موقعیت جغرافیایی با مدیریت کارشناسان معاونت مهندسی شرکت بهره برداری سد و نیروگاه دز و دستگاه نظارت این شرکت با استفاده از تجهیزات خاص ترانسپورت پیمانکار انجام و کلیه اتصالات الکتریکال و مکانیکال ترانسفورمر قدرت توسط کارشناسان شرکت تعمیرات انجام و در نهایت تست های پیش راه اندازی توسط کارگروه تخصصی پست های بلافصل شرکت تعمیرات انجام پذیرفت و پس از تست های نهایی ترانسفورمر مذکور در سلامت کامل تحویل بهره برداران شرکت تولید قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: شاه مهدی پور شریفی
خبرنگار: محمد توحیدیان