با صدور حکمی از سوی "سید یعقوب محمدمرادی"، مشاور وزیر نیرو و مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات این وزارتخانه، همکارمان "سیدقاسم موسوی" بعنوان نماینده قرارگاه اربعین صنعت آب و برق خوزستان منصوب شد.

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور