مدیرعامل شرکت آب جنوب شرق، ازاجرای پروژه حفر کانال و لوله گذاری درمنطقه معین زاده اهواز به منظور دفع آب های سطحی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن رستگار نیا"، با بیان این که با حفر کانال در منطقه معین زاده در بلوار اکباتان به عرض ۳، عمق ۲ و طول ۴۰۰ متر، انتقال آب های سطحی به رودخانه کارون انجام شده است، افزود: این عملیات گسترده توسط خط لوله ۲۰۰ میلیمتری به طول ۱۵۰ متر در راستای کمک به دفع آب‌ های سطحی در منطقه معین زاده و نصب یک پمپ ۲۲۳ با آب دهی ۴۵۰ متر مکعب در ساعت توسط واحد های عملیاتی سازمان آب وبرق خوزستان با موفقیت به پایان رسید.

وی تاکید کرد: پمپ فوق قادر است تا حجم زیادی از آب های سطحی در منطقه معین زاده را تخلیه نماید.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور