نشست هم اندیشی مشترک شورای امر به معروف و نهی از منکر و ستاد اقامه نماز سازمان در سالن جلسات مدیریت بازرسی و حسابرسی برگزار شد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این نشست که با حضور سید "موسی بلادیان" مسئول ستاد اقامه نماز، جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و اعضای شورا برگزار شد ضمن تاکید بر احیا و ترویج فرهنگ نماز و امر به معروف و نهی از منکر در خانواده، از سازمان آب و برق خوزستان بعنوان دستگاه برتر اجرایی استانی در امر بمعروف  و اقامه نماز قدردانی شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور