به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان "افشین قلی پور" گفت : در راستای تولید برق پایدار و کمک به استمرار پایداری شبکه، عملیات تعمیر سی تی 1/2000 با  هدف پیشگیری از خسارت سنگین و حادثه احتمالی انفجار و بی برقی ترانس 200 مگاولت آمپر در پیک شبکه  انجام شد.

قلی پور افزود: سی تی مذکور بر اثر فرسودگی، دچار نشتی شده بود که با اقدامات مهم و بموقع کارشناسان شرکت تولید و تعمیرات  و با تلاش شبانه روزی و بی وقفه، دیافراگم سی تی تعویض و نشتی  بر طرف شد.

مدیر عامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان خاطر نشان کرد : به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی بصورت دوره ای و مستمر از تجهیزات مختلف نیروگاه بازدید بعمل می آید . 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان