به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سجاد آقایی"، با بیان این که سرویس pm تابلوهای راه‌انداز پمپهای عمودی، کوبوتا و فرکانسی تلمبه خانه کوت امیر انجام شد از تعمیر کلید راه‌انداز پمپ عمودی شماره۳ و کلید راه‌انداز پمپ شماره ۶ کوبوتا خبر داد.

وی تصریح کرد: اضافه کردن روغن جهت کلیدهای بریکر و راه‌انداز پمپ‌ها انجام و یکی از سلول فازهای بریکر شماره ۲ ایستگاه پمپاژ توسط کارشناسان این گروه تعویض شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق