مدیر برنامه ریزی و بهبود شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پروژه از مطالعه مقدماتی تا تحویل قطعی در شرکت تعمیرات نیروگاه ها خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سودابه محمدی" گفت: این شرکت، سلسله آموزش های کوتاه و بلند مدت را برای حفظ بقا، توانمندسازی، توسعه فعالیت های شرکت و به روز کردن دانش منابع انسانی برنامه ریزی کرده است.

محمدی، از همزمانی برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه از مطالعه مقدماتی تا تحویل قطعی، با تعمیرات جاری نیروگاه های برق آبی استان خبر داد و گفت: این دوره ها از ابتدای تابستان سال جاری توسط "دکتر مهدی ابو" در این شرکت آغاز و پیش بینی می شود تا اواخر آذرماه ادامه داشته باشند.

دوره آموزشی مدیریت پروژه از مطالعه مقدماتی تا تحویل قطعی، برای کلیه کارشناسان فنی، اداری و مدیران مرتبط با فرآیند پروژه، در سالن جلسات شرکت تعمیرات نیروگاه ها درحال اجراست.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: محمد توحیدیان
خبرنگار: سهیلا عبدالرسولی