مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان از برگزاری دوره 3 روزه تخصصی آموزش تعمیر و نگهداری از رله های حفاظتی نیروگاهی با حضور گروه تخصصی رله و حفاظت نیروگاهی در ستاد آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سودابه محمدی" با بیان این که دوره فوق طی 2 مرحله به صورت تئوری و عملی برگزار شد هدف دوره را، ارتقای دانش و تقویت توان فنی گروه تخصصی رله و حفاظت نیروگاهی عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: محمد توحیدیان
خبرنگار: محمد توحیدیان