مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از ارزیابی و اثر بخشی آموزش نظام آراستگی محیط کار ( 5S ) در این شرکت خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "سودابه محمدی" نظم و ترتیب را از مهمترین پارامترهای دستیابی به موفقیت در سازمان ها معرفی کرد و گفت: در سال 1396 آموزش 5S  جهت کلیه نواحی سه گانه تعمیرات، ناحیه سد دز، سد شهید عباسپور و سد مسجدسلیمان پایان پذیرفت و در بهمن ماه سال 97 اولین ناحیه تعمیراتی، تعمیرات سد شهید عباسپور با همکاری "افشین قلی پور" مدیریت ناحیه  مورد ارزیابی 5S قرار گرفت .

محمدی با بیان این که طبق نظر ارزیاب، میزان آراستگی محیط کار کلیه واحدها در آن ناحیه پس از اجرای آموزش، افزایش چشم گیری داشت اقدامات ناحیه تعمیرات سد شهید عباسپور در زمینه را مورد قدردانی قرار داد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: فرشید سلطانی
خبرنگار: محمد توحیدیان