مدیر پژوهش و انرژی های نو در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از تشکیل جلسات متعدد کمیته تحقیقات و راهبردی شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان در راستای دانش بنیان شدن خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "محمد رضا سامی پور "گفت : در راستای استراتژی و اهداف بلند مدت سازمان آب و برق خوزستان در خصوص به روز رسانی دانش فنی خود و شرکت های زیر مجموعه در حوزه آب و برق خوزستان و به نمایندگی از این سازمان ، واحد  R & D  ( تحقیق و توسعه ) خود را در پارک علم و فناوری خوزستان مستقر نموده تا از این روش بتوانند به مبتکران و محققان دسترسی و اشراف بیشتری داشته باشند و از خدمات دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در صنعت آب و برق خوزستان استفاده نمایند .

سامی پور افزود: در آیین نامه های ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان، خدمات جانبی "نصب، تعمیر و نگهداری تخصصی " به عنوان خدمات دانش بنیان پذیرفته شده است، در همین راستا شرکت تعمیرات برق آبی خوزستان در سال 97 اقدام به دانش بنیان کردن خدمات خود در حوزه نیروگاه های برق آبی اقدام کرد.

وی بیان کرد که ، کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان طی جلساتی که در این مورد در شرکت حضور یافته اند ، تائید نموده که این خدمات به دلایل سطح فناوری قابلیت دانش بنیان شدن را دارند ،  لذا شرکت تعمیرات با همکاری و هماهنگی مدیریت پژوهش های کاربردی سازمان و پارک علم و فناوری خوزستان اقدام به تشکیل کار گروه نوآوری، دانش بنیان در سطح شرکت نمود .

ایشان در ادامه اظهار داشت: با برگزاری دوره ها و آموزش هایی که برای این کار گروه در نظر گرفته شده و در حال اجراست در نظر داریم مدیران و کارکنان خود را در سال جاری برای پاسخگوئی به گروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت هاو موسسات دانش بنیان آماده نماییم تا بتوانیم به این مهم دست یابیم .

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان