معاونت تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از ترمیم کابل هوائی 400kv خروجی ترانسفورمر واحد شماره یک سد شهید عباسپور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "امیر محمودی" گفت:  کابل فاز B خروجی ترانسفورمر واحد شماره یک نیروگاه شهید عباسپور که در زمان جنگ تحمیلی و بمباران نیروگاه آسیب دیده بود پس از حدود 35 سال ترمیم شد.

وی با اشاره به کابل های خروجی ترانسفورمر واحدهای نیروگاه اول سد شهید عباسپور  که پس از مهار بوسیله  بدنه سد از طریق دکل های مربوطه  به  پست انتقال داده می شوند افزود : محل آسیب حد فاصل بوشینگ ترانس و بدنه سد در ارتفاع حدود 40 متر از سطح زمین قرار داشت که توسط  نیروهای ماهر گروه پست های بلافصل این شرکت ترمیم شد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان