مدیر پست های بلافصل در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از اورهال سالیانه و شستشوی تجهیزات کلیدخانه سد دز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "غلامرضا قصابیان"، با بیان این که شستشوی تجهیزات و مقره ها و همچنین تست های پیشگیرانه تجهیزات از اهمیت بالایی در پایداری شبکه برق برخوردارند تصریح کرد: در همین راستا اورهال سالیانه کلیدخانه 230 کیلو ولت سد دز (نیروگاه اول) شامل شستشوی تجهیزات و مقره ها با دستگاه مقره شوی و تست بریکر ها و تنظیمات دیسکانکت ها توسط تیم اجرایی پست های بلافصل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های  برق آبی خوزستان انجام شد.