مدیریت تعمیرات سد و نیروگاه مسجدسلیمان در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از اتمام تعمیرات موفقیت آمیز فلپ گیت های واحدهای طرح توسعه آن نیروگاه خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، " ابراهیم شجاعی" گفت:  در نیروگاه مسجدسلیمان  به دلیل اشتراک خروجی درافت تیوب، به منظور انجام بازرسی مستقل هر واحد یک دستگاه فلپ گیت نصب شده است که این تجهیز مثل سایر تجهیزات هیدرومکانیک نیاز به بازرسی و تعمیرات سالیانه دارد.

وی افزود: در بازدید های دوره ای کارشناسان سد و نیروگاه مسجد سلیمان، مشاهده گردید قسمت هایی از گیت و آب بند آن دچار آسیب و پارگی شده است که طبق ارزیابی های به عمل آمده توسط کارشناسان  نگهداری و تعمیرات، دفتر نظارت نیروگاه و دفتر فنی و مهندسی سازمان آب و برق خوزستان مقرر شد اقداماتی در جهت استحکام و ترمیم فلپ گیت ها صورت گیرد.

شجاعی ضمن این که از تعمیر و بازسازی فلپ گیت های واحدهای طرح توسعه این نیروگاه ، شامل واحدهای پنج، شش، هفت و هشت توسط گروه های اجرایی نت  نیروگاه مسجدسلیمان خبر داد، اقدامات صورت گرفته را شامل ترمیم و تعویض نقاط آسیب دیده در قسمت بالای گیت  معرفی کرد و گفت: این پروسه روی هرچهار واحد طرح توسعه با توجه به خروج واحد ها که درخواست شده بود، انجام شد.

مدیریت تعمیرات سد و نیروگاه مسجدسلیمان با بیان این که این عملیات با توجه به آغاز فصل بارندگی  و نیاز مبرم به واحدهای تولید انرژی در مدت 16 روز و بصورت شبانه روزی انجام شد، تلاش مضاعف پرسنل نت  ناحیه مسجدسلیمان را مورد تقدیر قرار داد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان