به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ؛ سودابه محمدی در این خصوص اظهار داشت : در راستای بازنگری سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) و با هدف ارزیابی اثربخشی این سیستم، ممیزی داخلی شرکت از واحدهای عملیاتی نیروگاه و همچنین واحدهای ستادی مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته در مرداد ماه  به مدت یک هفته و با حضور 8 نفر از پرسنل آموزش دیده و متخصص، انجام شد.

محمدی افزود : پس از شناسایی عدم انطباق ها و انجام اقدامات اصلاحی ، این شرکت آمادگی خود را جهت انجام ممیزی مراقبتی مرحله دوم به شرکت صادر کننده گواهی نامه اعلام نمود .

مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت بیان کرد : در هفته اول شهریور ماه واحدهای ستادی و نیروگاه سد مسجد سلیمان توسط تیم اعزامی شرکت آرین توف پاسارگاد (شرکت صادر کننده گواهی نامه)مورد ممیزی مراقبتی دوم قرار گرفتند که در نتیجه آن گواهینامه های استانداردهای  ISO14001:2015 , ISO9001:2015, OHSAS18001:2007به مدت یکسال دیگر تمدید گردید.

وی در پایان یادآور شد : این ممیزی آخرین دوره از دوران سه ساله استقرار این سیستم در سطح شرکت می باشد .