مدیریت تعمیرات تخصصی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از انجام تست های پایش وضعیت نیروگاههای برقآبی سازمان آب و برق خوزستان توسط آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ؛ "مراد نیک بخش" با اشاره  به اهمیت تجهیزات نیروگاهی و ضرورت نگهداری آنها به ویژه در شرایط تحریم  و مشکلات اقتصادی، گفت: شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان با استفاده از تکنیک های نوین نگهداری، شامل ارتعاش سنجی، آلتراسونیک، آنالیز روغن OCM)) و ترموگرافی به عنوان متولی امر پایش وضعیت در جهت پیشگوئی عیوب و جلوگیری از خسارات احتمالی در نیروگاههای برق آبی خوزستان اقدام به این کار نموده است .

نیک بخش با بیان این که تست های پایش وضعیت در نیروگاه های مسجد سلیمان، شهید عباسپور، کارون 3، کرخه  و دز در نیمه اول سال 99  انجام شد تصریح کرد: هم اکنون در حال برنامه ریزی  پایش وضعیت سایر نیروگاه ها هستیم.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: شیما دشت گلی