مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از انتشار اولین کتاب درس آموخته های نگهداری و تعمیرات نیروگاههای برق آبی با عنوان "راهی که آمده ایم" خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ؛ "سودابه محمدی" با بیان این که بخش عمده ای از سرمایه های علمی و تجربی کارکنان صنعت نگهداری و تعمیرات نیروگاهها  به صورت دانش ضمنی در دسترس است که می بایست مستند شوند افزود: به منظور ثبت دانش و تجربیات متخصصان شرکت، شش نفر از مهندسان مجرب و با سابقه این مجموعه، تجربیات دوران خدمت خود در حوزه نگهداری و تعمیرات نیروگاهها را جهت بهره برداری نسل های آینده این سرزمین به صورت مصاحبه در اختیار این دفتر قراردادند.

محمدی ادامه داد: مصاحبه های مذکور طی چندین جلسه حضوری با افراد جمع آوری و در نهایت پس از چند مرحله بررسی و ویرایش توسط موسسه انتشاراتی ترآوا در قالب اولین کتاب در حوزه نگهداری و تعمیرات نیروگاهها با عنوان "راهی که آمده ایم" به چاپ رسید .

مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان  با بیان این که مراسم رونمائی از کتاب ذکر شده در آینده ای نزدیک طی  مراسمی ویژه با حضور افراد مصاحبه شونده انجام خواهد شد گفت: اعضای دست اندر کار، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت .

وی ابراز امیدواری کرد تا در آینده، شاهد چاپ کتاب های بیشتری در این زمینه باشیم .

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: شیما دشت گلی