به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ،"رضا بابادی سلطان پور"مدیریت تعمیرات ناحیه سد دز در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان ، ضمن اعلام این خبر گفت : پس از خاموشی چهار واحد و بی آب نمودن تونل های آبرسان، شیرپروانه ای واحد دوم باز و بازرسی چشمی دقیق از محل های آسیب دیده (خوردگی ها و موارد دیگر) انجام و تعمیرات  آب بند ثابت(seat ring) و نیز تعویض آب بند متحرک (seal ring) در دستورکار گروه مکانیک شرکت تعمیرات ناحیه سد دز قرار گرفت.

"جلیل شمسی فر" ،مدیر تعمیرات مکانیک نیز گفت : بر اساس بازرسی های بعمل آمده توسط گروه مکانیک مشخص شد که خوردگی شدید و ساییدگی در نقاط مختلف در سطح آب بند متحرک و نیز آب بند ثابت وجود داشت . با هماهنگی و همکاری کارشناسان بهره برداری شرکت تولید و نظارت کارشناسان  معاونت سد و نیروگاه های سازمان آب و برق خوزستان به دلیل  عدم امکان تعمیر و ریسک نشتی مجدد ، آب بند متحرک دمونتاژ و تعویض شد و آببند ثابت نیز با عملیات جوشکاری و سنگ زنی ترمیم و در نهایت با تطبیق آب بندهای مذکور ، تست تر و تست فشار لازم با موفقیت انجام پذیرفت .

شمسی فر افزود : همچنین با بازرسی تیم تعمیرات از شیرپروانه ای واحد یک ، خوردگی و ساییدگی در نقاط مختلف در سطح آب بند متحرک و ثابت و نیز نشتی در محل های دیگر نظیر نقطه تلاقی آب بند متحرک و ترنیون بوش، بدلیل از بین رفتن لاستیک آب بندی دیده شد که با انجام عملیات جوشکاری و سنگ زنی با روش GTAW آب بند ثابت و متحرک ترمیم و بعد از جوشکاری تست تر و تست فشار ، عملیات ترمیم شیرهای پروانه ای واحد یک پایان یافت.

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: شیما دشت گلی