پس از پیگیری های مستمر و بررسی جامع توانمندی علمی و فنی پرسنل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران،  گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی پایه یک سدها به این شرکت اعطا شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، این گواهینامه با استناد به مواد قانونی، مقررات و آیین نامه های دولتی مصوب هیئت وزیران و شورای عالی اداری کشور و همچنین آیین نامه برگزاری مناقصات در خصوص واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی به بخش خصوصی، پس از احراز شرایط به شرکت تولید و بهره بهرداری سد و نیروگاه دز اعطا شد.

بر اساس این گواهینامه، شرکت تولید و بهره برداری  سد و نیروگاه دز، صلاحیت بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی همزمان هفت سد گروه الف (سدهای بزرگ) را دارد.

سد و نیروگاه دز در شمال شرقی شهرستان اندیمشک به عنوان قدیمی ترین نیروگاه برق آبی کشور با بیش از نیم قرن سابقه تولید انرژی، دارای هشت واحد توربین ژنراتور با ظرفیت تولید 520 مگاوات انرژی، نقش موثری در پایداری شبکه برق کشور دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز