رئیس اداره تحقیقات و بهبود مدیریت شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز از ارائه 6 عنوان مقاله فنی و علمی توسط کارکنان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز در همایش ها و کنفرانس های بین المللی برگزار شده در سال جاری خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عبدالمحمد فرضی نژاد" با بیان این که  مقاله « بررسی روش های تخمین پارامترهای شکست سدهای خاکی و بتنی » از سوی کارشناسان پایداری "سید محمد موسوی" ، "منوچهر دیانت" و "احسان فرتوت اهوازی" در همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران ارائه شد افزود:  دو مقاله« آنالیزمودال پره های رانر توربین فرانسیس به روش اجزای محدود » و « انتخاب توربین مناسب در شرایط کاری مشخص طبق جداول و استانداردها »  توسط همکار واحد نظارت "علی خورشید طلب" در کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران ارائه شد.

فرضی نژاد با اشاره به ارائه مقاله "رابطه کوته بینی مدیریت و واکنش بازار سرمایه"  توسط "عاطفه بساک زاده"  در کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری افزود: "میثم جودکی" از همکاران معاونت بهره برداری شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز نیز در سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران مقاله خود را با عنوان « بررسی عددی تعداد پره درعملکردپمپ گریز از مرکز ارائه داد و مقاله « بررسی تاثیر شفافیت و سطح افشای شرکتها بر عملکرد و ریسک ورشکستگی شرکتها ی پذیرفته شده در بورس » توسط همکار واحد حسابداری "مهرنوش لاله زاری"  در کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری پذیرفته و منتشر شد.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز
خبرنگار: بهمن شیخی