در آخرین روز از هفته دولت طی مراسمی با حضور استاندار خوزستان ، امام جمعه و فرماندار هندیجان ، معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان ، مدیرعامل شرکت آب جنوب شرق و جمعی از مقامات محلی پروژه افزایش حجم آب ارسالی از رودخانه کارون به شهرستان هندیجان آغاز شد..

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در پروژه افزایش حجم آب ارسالی کارون به هندیجان، خط لوله بصورت جداگانه از سایر خطوط انتقال،  به طول 8 کیلومتر با حجم 15 هزار متر مکعب آب در شبانه روز است، که با اجرایی شدن این طرح خط لوله فعلی خروجی از تلمبه خانه ماهشهر به هندیجان که به دلیل قدمت  و پوسیدگی و همچنین عبور از بافت مرکزی شهر ماهشهر ، فاقد تاب آوری فشار و دبی مورد نیاز است حذف و خط لوله جدید جایگزین خواهد شد.

ساخت مخازن و تاسیسات پروژه خطوط لوله انتقال آب، هزینه ای افزون بر 18 میلیارد تومان را در بر می گیرد.

شایان ذکر است: طراحی و اجرای  ایستگاه پمپاژ رحیم آباد ، طی سال گذشته توسط متخصصان شرکت آب جنوب شرق انجام و در حال حاضر با ظرفیت روزانه 10 هزار متر مکعب، در حال انتقال آب رودخانه کارون به شهرستان هندیجان است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور